Pojištění vypůjčeného elektrokola a Asistenční služba


Pojištění vypůjčeného elektrokola a jezdce od BikePlan


Kompletní Pojištění je automaticky zahrnuto v ceně půjčovného.
Cena pojištění je pouze 35 Kč / den.
Pro zápůjčky nad 7 dnů je pojištění pro vás Zdarma (náklady na pojištění hradíme my!)


Pojistné krytí se vztahuje:
 
na krádež nebo poškození elektrokola
na úraz a hmotnou odpovědnost jezdce (uživatele)

 Pojištění zahrnuje:

 • krádež z objektů (dům, penzion, kancelář, sdílené prostory atd.), 
 • krádež z volného prostranství (park, restaurace, obchod, náměstí atd.), 
 • krádež z auta / z nosiče, 
 • loupežné přepadení, 
 • živelné pohromy a katastrofy, 
 • poškození i zničení při pádu, 
 • poškození i zničení při střetu či nehodě, 
 • poškození i zničení přepravou
 • vandalismus
 • odpovědnost za škodu na majetku či zdraví třetích osob, kterou jezdec způsobil při jízdě
  na zapůjčeném elektrokole (do 1 mil. Kč)
 • úrazové pojištění pro jezdce na zapůjčeném elektrokole.


Pojistné limity: 
   
pojistné krytí á  pojistné částky

 • smrt úrazem 100,000 Kč (bez spoluúčasti)
 • trvalé tělesné poškození následkem úrazu 1,000,000 Kč (bez spoluúčasti) 
 • Invalidní vozík 100,000 Kč  (bez spoluúčasti)

 • Odpovědnost za škodu na majetku a na zdraví 1,000,000 Kč   (spoluúčast 5 000 Kč)

 • Poškození kola 150 000 Kč *    (spoluúčast 15%, min. 1 000 Kč)
 • Krádež kola 150 000 Kč *     (spoluúčast 15%, min. 1 000 Kč) 

* maximální pojistná částka na jednu věc

 
Pojistný produkt BikePlan Rent pro ekolo.cz zajišťuje 
Colonnade Insurance S.A.

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, KRÁDEŽE A POŠKOZENÍ ELEKTROKOLA.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NEBO KRÁDEŽE ELEKTROKOLA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Asistenční služba k vypůjčenému elektrokolu Vitalitas  


Ve spolupráci s pojišťovnou Vitalitas a její asistenční služnou Eurocross nabízí Půjčovna ekolo.cz připojištění CYKLO-ASISTENCE k cestovnímu pojištění.

Službu si lze individuálně sjednat na termín vaší zápůjčky na tomto odkazu.
  
K čemu je Asistenční služba?
 
Stane se vám nehoda a dojde k poškození na zapůjčeném elektrokole.
Dojde k poruše u zapůjčeného elektrokola a toto je nepojízdné.

Non-stop Asistence pro klienty, kteří se vydávají na dovolenou po Evropě i ČR s elektrokolem.

Asistenční služba Vitalitas pojišťovny zajistí pomoc cyklistům v případě nehody, poruchy, krádeže, vandalismu, vybití baterie elektrokola, defektu pneu či úrazu pojištěného cyklisty.

Zorganizuje a uhradí přepravu nepojízdného kola do cyklo servisu a cyklisty do místa ubytování, úschovu nepojízdného kola, opravu defektu pneu, zapůjčení náhradního kola, vyzvednutí opraveného kola, vyhledání nejbližšího místa dobíjení elektrokola, tlumočníka na telefonu apod..

Celkový limit pojistného plnění: 15 tis. Kč

Cena Cyklo Asistence (ze sjednat pouze s pojištěním Léčebných výloh)
za týden (7 dní):
pro klienty OZP:       133 Kč   19 Kč/den
pro klienty jiné ZP:   238 Kč   34 Kč/den


Pojistné limity ČR + Evropa:
 
 
NEHODA, PORUCHA, KRÁDEŽ 

 • Přeprava do nejbližšího cyklo-servisu (z místa dostupného osobním vozem)    2.000 Kč
 • Návrat do místa ubytování   2.000 Kč
 • úschova elektrokola   5 dní
 • náhradní elektrokolo (pokud není možné kolo zpojízdnit do 24 h od nahlášení   5 dní (max. 4.000 Kč)
 • vyzvednutí opraveného kola (vlakem, autobusem)   2.000 Kč


VYBITÁ BATERIE ELEKTROKOLA 

 • vyhledání nejbližšího místa dobíjení (telefonicky)  Zdarma
 • Náhradní přeprava (cenu za přepravu hradí pojištěný) :  zajistíme organizaci


DEFEKT PNEU, ZDRAVOTNÍ PROBLÉM 

 • oprava defektu pneumatiky  max. 1.000 Kč
 • přeprava kola v případě úrazu řidiče  max. 2.000 Kč

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ na jednu pojistnou událost:  15.000 Kč 

Pojistný produkt Cylo-Asisitence zajišťuje:
Eurocross Assistance Czech Republic
Lazarská 13/8  120 00 Praha 2 
Tel.: +420 296 339 629